Najświętsza Maryja Panna

Wszystko, czego byliśmy niegodni, by to otrzymać,dane zostało Maryi, byśmy za jej pośrednictwem to otrzymali

św. Bernard