Duszpasterze

„Pamiętajcie o swych przełożonych,
którzy głosili wam słowo Boże,
i rozpamiętując koniec ich życia,

naśladujcie ich wiarę!” (Hbr 13, 7)

 

ks. kanonik Józef Trepanowski SchP
proboszcz
(1800r. – 1823r.)

ks. Jan Niknieżyński
administrator
(1823r. - 1826r.)

ks. Walenty Brodziński
proboszcz
(ok. 1828r. – 183 r.)

ks. Antoni Berchiert
administrator
(1833r. – 1837r.)

o. Kazimierz Niward Laurentowski SOCist.
proboszcz i protektor
(1838r. – 1866r.)

ks. Antoni Bartsch
wikariusz następnie proboszcz
(1866r., 1867r. – 1905r.)

ks. Paweł Białas
proboszcz
(1906r. – 1940r.)

ks. Alojzy Piłat SChr
administrator
(1945r. - 1946r.)

ks. dr Ignacy Czabański
proboszcz
(1946r. – 1949r.)

ks. Wacław Konwiński
(1949r. – 1954r.)

ks. Marian Marcinkowski
administrator
(1955r. – 1963r.)

ks. Paweł Dreczkowski OSCam
proboszcz
(1963r. – 1979r.)

ks. Kazimierz Wasiak
proboszcz
(1979r. – 1984r.)

ks. Henryk Rynkiewicz
proboszcz
(1985r. — 1998r.)

ks. Marian Szymański
proboszcz
(1998r. – 2004r.)

ks. Mieczysław Urbaniak
proboszcz
(2004r. – 2009r.)

Księża wikariusze:

ks. Michał Pochalczyk
ks. Edmund Sieczka
ks. Bolesław Starosolski
ks. Adam Wawro

Opracował: Mateusz Michalski

tag: