Warto zobaczyć

Jeżeli czasem włączasz komputer bez konkretnego celu, sprawdź poniższe linki. Warto:

 1. Wykłady dr inż. Jacka Pulikowskiego dotyczące problemów płciowości, rodziny, relacji miedzyludzkich. Jacek Pulikowski jest świetnym mówcą i autorem wielu książek. Jest przede wszystkim mężem i ojcem trójki dzieci. Poza tym to dr inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej oraz wykładowca Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Zobacz: YouTube, strona www.
   
 2. Bieżące informacje obrońców życia mozna znaleźć między innymi na stronie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, czy na stronie Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia „Jeden z Nas”.
   
 3. Ciekawe kazania, konferencje i rekolekcje popularnych w internecie kapłanów: O. Adama Szustaka OP (zobacz YouTube, strona www), ks. Piotra Pawlukiewicza (zobacz YouTube, strona www)
   
 4. Informacje z życia Kościoła i nie tylko znajdziesz na prowadzonym przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski portalu opoka.org.pl
   
 5. Informacje i opinie o bieżących wydażeniach: portal wydawców tygodnika Gość Niedzielny gosc.pl