Pokora

Dusza, która się wywyższa, poniża Boga, ta zaś, która się upokarza, wywyższa Boga. "Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę"

Jk 4,6b