Maryja

Maryja nie jest słońcem, które by blaskiem swych promieni mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest piękna i łagodna jak księżyc, który otrzymuje swe światło od słońca i je łagodzi, by je przystosować do naszych ograniczonych możliwości.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort